Escola de Pedagogies Salvatges

L’Escola de Pedagogies s’entén com un espai de coneixement i discussió per articular una comunitat de reflexió al voltant de diferents dimensions de la pedagogia : educació i aprenentatge, criança i polítiques d’educació, art i cultura, activisme …

Organitzarem seminaris o cursos, amb la participació de referents professionals i agents significatius, i activitats puntuals com cinefòrum, debats, etc. També editarem una publicació periòdica i mantindrem actiu un grup de lectura.

Estarà oberta a totes les famílies i persones sòcies, atenent diverses formes i intensitats de relació amb aquests coneixements, de manera que tothom que estiga interessat en pedagogia puga formar-ne part d’una manera o una altra: mestres, mares i pares, professionals, estudiants, activistes, gent de la cultura, investigadors, etc.