Com associar-se i perquè

Ser sòcia o soci de la Figuera , en qualsevol modalitat, suposa formar part, participar i decidir sobre la seva evolució. Comporta també l’accés a totes la proposta i espais que es generin des del projecte (Vesprades lleures, l’obrador d’arts, escola de pedagogies , etc.). Ja sigui de forma gratuïta en alguns casos (només per a gent de la Figuera), ja sigui amb preus significativament més barats en aquells que requereixen costos econòmics (siguin o no oberts a persones no sòcies). Funcionant així tal com una cooperativa de serveis educatius.

Les diferents modalitats d’associació al projecte són:

Famílies sòcies 

Ser família sòcia suposa que totes les persones d’una família formen part de La Figuera amb els mateixos drets i deures totes elles, tenint veu i un vot en l’assemblea.
Hi ha dues tipologies de famílies sòcies
– Família sòcia Usuària (aporta una quota econòmica mensual per família)
– Família sòcia Col·laboradora (les persones adultes aporten treball de col·laboració en el projecte)
( Entenem com a família totes les persones que conviuen juntes en una mateixa llar o aquelles persones que es fan càrrec directe de la cura de les xiquetes i xiquets que viuen en una mateixa llar. )

Persones sòcies 

Per ser persona sòcia cal ser major d’edat i suposa formar part de La Figuera , de forma individual, amb tots els drets i deures tenint veu i vot a l’assemblea.
Hi ha dues tipologies de persones sòcies:
– Persona sòcia Usuària (aporta una quota econòmica mensual)
– Família sòcia Col·laboradora (aporta treball de col·laboració en el projecte)

(Per donar-se d’alta, cal realitzar una única aportació inicial – 50€ / famílies, 30€ / persona – i aportar mensualment una quota o realitzar treballs de col·laboració en el projecte – 10€ o 4 hores mensuals / famílies, 6€ o 3 hores mensuals / persones -).

Tot i que, de moment, La Figuera encara no té forma de cooperativa de serveis, un dels nostres objectius és fer el pas tan aviat com siga viable. Per aquest motiu, des d’un inici funcionarem de forma molt similar a com pensem que serà la cooperativa però sota el paraigua del col·lectiu des de la qual impulsem el projecte: Catxirulo Lab , una associació que formarem i registràrem el 2016 en el mateix marc d’Escuela Meme i que ara torna a prendre impuls amb aquesta nova forma.

D’aquesta manera, tot i que la cooperativa no està encara activa legalment, garantim per mitjà dels estatuts de l’associació i d’un consentiment informat que en el moment de fer el pas a cooperativa totes les persones associades de Catxirulo Lab passaran a ser-ho de la nova cooperativa amb els mateixos drets i obligacions que s’especificaran en cadascuna de les modalitats d’associació que detallem en aquesta pàgina.

Per aclarir dubtes o més informació posar-vos en contacte amb noaltres